طراحی وب سایت گروه اوگ

طراحی وب سایت گروه اوگ

جزئیات پروژه

تکنولوژی استفاده شده

ظاهر این وب سایت با استفاده از افزونه المنتور طراحی شده است.

اقدامات انجام شده

سئو و بهینه سازی محتوا به صورت کامل انجام شده

جزئیات بیشتر

وب سایت گروه اوگ (اوج گوهر گیتی) از قبل با وردپرس طراحی شده بود ولی قابل استفاده نبود و ایراد های بسیار زیادی داشت. پس مطابق با درخواست کارفرما این وب سایت مجددا طراحی شد. همچنین تمامی استاندارد های سئو در طراحی آن استفاده شد. این وب سایت دو زبانه بوده و همچنین پشتیبانی فنی و تأمین امنیت این وب سایت به مدت یک سال توسط من انجام شد.

ورود