طراحی وب سایت خاتون بیوتی

طراحی وب سایت خاتون بیوتی

جزئیات پروژه

تکنولوژی استفاده شده

طراحی ظاهر این وب سایت به صورت کامل با المنتور انجام شده و همچنین در طراحی سایت از قالب وودمارت استفاده شده است.

اقدامات انجام شده

سئو و بهینه سازی محتوا به صورت کامل انجام شده

جزئیات بیشتر

طراحی و پیاده سازی این وب سایت با استفاده از قالب وودمارت انجام شده و آموزش های لازم جهت سئو و بهینه سازی سایت و همچنین آموزش مدیریت کامل سایت به صورت رایگان به کارفرما ارائه شده است.

پشتیبانی این وب سایت به مدت 2 ماه انجام شده است.